OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – "HOCKEYWAY CZ"

F. E. D. Sport Company s.r.o. Provozovatel "HockeyWay CZ", provozovatel webové stránky www.hockeyway.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za
přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti
ochrany osobních údajů.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme
proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás
chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále
používáme.

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.
Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

Dále shromažďujeme:
Údaje z komunikace mezi Hockey Way a zákazníkem

 

1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

Konkrétně sem patří:

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to
nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, smlouvy o členství v akademii, na základě oprávněného
zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy, pro výkon
interních procesů a postupů Hockey Way
b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem
zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací,
včetně odstoupení od smlouvy
d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat
f) třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování
daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich
zákonných povinností
g) veřejným orgánům (např. policie)
h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování
správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných
společností a osob.

2.   Zákaznické konto a nákup bez registrace

a) V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme virtuální zákaznické konto.
b) Máte právo ukončit smlouvu v souladu s příslušnými obchodními podmínkami.

3.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1.  Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL
(secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí
technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu
neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po
dobu objednávky

po dobu, po kterou je Hockey Way jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných
právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností F. E. D. Sport Company jsou v souladu se
zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o
dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání

Recenze 6 let

Pomáháme potřebným 10 let

Komunikace 2 roky

Soutěže 1 rok
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.   Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o
zpracovávání svých osobních údajů.
b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou
Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o
vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat,
provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové
adrese  info@hockeyway.cz Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte
souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo
anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Hockey Way potřebuje ke splnění
zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných
zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro
stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem
stanovených důvodů.

5.   Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a
uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači,
chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o
souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny
reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi
zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv.
„session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv.
„persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně
neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné
cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze
pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na
následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na
stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují
informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími
společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše
společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace,
materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových
stránek.

6.   Kontaktujte nás

Kontakt: F. E. D. Sport Company s.r.o. provozovatel "Hockey Way CZ"
Musílková 1311/5b, 150 00 Praha 5 – Košíře
IČ 069 49 908
Tel.: +420 777 414 619

7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.7.2019.

Výhody hokeje

Komunikace a přátelství s ostatními hrači s podobnými zájmy
Posílení zdraví a vnitřních sil těla
Formování disciplíny a síly charakteru
Transformace zbytečné energie na užitečnou práci na sobě
Trénink podle metodiky, která vychovala šampiony
Zlepšení úrovně hry prostřednictvím postavení správné techniky
ZKUŠEBNÍ TRÉNINK
Přihlásit se na trénink

Hokej pro děti i dospělé

„Bruslím tam, kde puk bude, nikoliv, kde je.“
Wayne Gretzky
Výhody

Během prvního tréninku naší trenéři určí úroveň přípravy dítěte a Vy budete schopni pochopit, zda je tento sport pro něj vhodný nebo ne. Zkušenosti našich specialistů a použité metody nám to umožňují.

My pomáháme:

Osobní přistup

Naše pravidla:

My zaručujeme zátěž v souladu s věkem dítěte. Tréninky zde nepřinesou dětem žádnou újmu; naopak pomáhají jim získat potřebnou fyzickou formu. Pokud má vaše dítě předpoklady úspěšného hokejisty, trenéři si je mohou všimnout a rozvíjet. A pokud ne, udělají vše, co je v jeho silách, aby z něj udělali hodného hráče a hlavně silnou osobnost.

Efektivní technika

Pavel Bure, Oleg Petrov, Sergej Zvyagin - tito a mnoho dalších hvězd světového úrovně trénovali metodou A. Biryukova, kterou my používáme.

Náš systém:

  • Stejně dobře se hodí pro děti s různou úrovní fyzické zdatnosti. Naše akademie pro děti není určena k tomu, aby zdůraznila ty nejlepší a vyřadila slabé. Specialisté se zabývají každým, kdo má chuť zúčastnit se tréninku.
  • Zahrnuje využití různých typů tréninků - na lede, na suchou, gymnastika aby děti měli všestranný sportovní rozvoj.
  • Dovoluje si vybrat čas tréninku. Cvičení probíhá v různých časech. Můžete si vybrat vhodnou možnost, aby se nepřepisovat obvyklý plán.